Forsíða


Gísli Ólafur Pétursson
Störf: Menntun:
>>

Frá 1940: lögheimili, námsferill og ýmis menntandi viðfangsefni

Kennslustörf - sjá heimili og störf

Skrá yfir
fyrri störf

Störf fyrir Hið
íslenska
kennarafélag

Ýmis
nefndastörf

Spurt og svarað
um ýmsa
starfsþætti

  • Stúdent úr stærðfræðideild MR
  • Cand. mag. í stærðfræði, sálarfræði, uppeldisfræði og kennslufræði frá Háskólanum í Osló
  • Framhaldsnám í tölvufræði við sama skóla í kennsluorlofi. Auk þess ýmis námskeið um greiningu og gerð hugbúnaðar og um rekstur og stjórn tölvuneta frá Novell og Microsoft.
  • Framhaldsnám um námskrárgerð og skólamat.
  • Framhaldsnám um notkun internetsins til fjarkennslu.
  • Námskeið um kennslu, kennslugreinar, skólastarf, hópferli og skólastjórnun.
  • Námskeið um almenna stjórnun (Assertive management) og um kynningar og auglýsingar.
  • Námskeið um samningaferli og samningagerð.
  • Námskeið um verkefnastjórnun, bæði almenna (Morten Fangel: Nesjavallavirkjun og leiðslulagnir) og sérstaklega fyrir hugbúnaðargerð.
  • Námskeið um hugbúnaðargerð, hugbúnaðarstaðla, hugbúnaðargreiningu og kaup, tölvurekstur og umsjón tölvuneta.

Nánari upptalning er hér fyrir neðan

ár viðfangsefni
1959 Stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík
Haust 1962 Auglýsingastjóri við Þjóðviljann.
1962-63 Sumarstarf sem gjaldkeri og skrifstofustjóri á síldarsöltunarstöðvunum Hafsilfri og Borgum á Raufarhöfn
1963-68 Ýmis almenn endurmenntunarnámskeið fyrir kennara
1963-69 Störf í nefndum fyrir Kópavogskaupstað. Formaður Bókasafnsstjórnar og í Fræðsluráði Kópavogs. Átti einnig sæti í fyrsta Fræðsluráði Reykjanesumdæmis fyrir Kópavog. Hætti þessum störfum þegar ég fór haustið 1969 til náms í Noregi.
1966-73 Sumarstarf sem Þórsmerkurvörður fyrir Ferðafélag Íslands og Skógrækt ríkisins. Starfið var að hluta launað og að hluta sjálfstæð starfsemi. Á mínum vegum og undir minni stjórn var unnið að fjölmörgum verkefnum. Því fylgdi verslun, mannahald og margs konar þjónusta við gesti en einnig aðhald að einstaklingum og hópum til að vernda frið og ró. Einnig fylgdu samskipti við bændur sem hug höfðu á að nýta gróður Merkurinnar fyrir sauðfé. Að frumkvæði starfsflokksins var hafið gróðurstarf og grasrækt á Þórsmörk sem skilaði nægum árangri til þess að aðrir aðilar tóku síðan upp þráðinn og hafa haldið áfram.
1969 Námskeið fræðslumálastjórnar fyrir stjórnendur skóla
1969-71 Nám við Háskólann í Oslo. Fyrst í stærðfræði en síðar með æ meiri áherslu á kennslu og stjórnun skóla.
1974 Námskeið KHÍ í skólastjórnun
1976-78 Nám við Háskólann í Oslo: cand.mag. í uppeldis- og kennslufræðum. Aukagreinar: sálarfræði og stærðfræði.
1978 Námskeið á vegum FM í hagnýtri kennslufræði
1980? Kennaranámskeið um hópvirkni (Gruppedynamik - 1 vika)
1981 >> >> Kenndi á tölvunámskeiði Félags raungreinakennara fyrir tölvukennara.
1981-82 Starfaði í þriggja manna nefnd við að skipuleggja breytta kennsluskipan við Menntaskólann í Kópavogi. Fylgdi málinu eftir fyrstu 5 árin sem aðstoðarskólameistari við MK.
1982 Námsáfangi við HÍ fyrir kennara í tölvufræðum. Haustáfangi um forritun og gagnaskipan. (45 fyrirlestrar og 15 dæmatímar + próf) Kennari: dr. Jóhann Pétur Malmquist.
1985 Námskeið Stjórnunarfélags Íslands í samningatækni
1985 Námskeið Stjórnunarfélags Íslands í ákveðinni stjórnun
1985 Námskeið Stjórnunarfélags Íslands: Máttur og virkni auglýsinga
1985 Framhaldsnámskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn: Verkefnastjórnun (Morten Fangel smíðar áætlun um Nesjavallavirkjum og veitulagnir.)
1986 Námskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn: Verkefnastjórnun við gerð hugbúnaðar
1986 Sótti sem fulltrúi Bandalags kennarafélaga ráðstefnu sem sænska menntamálaráðuneytið bauð til undir yfirskriftinni Dataprogram i utbildningen. Saman fórum við fjórir héðan. Hinir voru: Hörður Lárusson frá menntamálaráðuneytinu, Ásgeir Guðmundsson frá Námsgagnastofnun og Jóhann P. Malmquist frá Háskóla Íslands.
1987 Námskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn: Tölvusamskipti
1987 Námskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn: dBASEIII+
1987 Námskeið Stjórnunarfélags Íslands: Samningatækni
1987-88 Fékk leyfisbréf frá menntamálaráðherra til að nota starfsheitin grunnskóla- og framhaldsskólakennari.
1988-89 Námsorlof. Eins árs framhaldsnám í tölvufræðum við Háskólann í Oslo
1980-90 Starfaði fyrir Hið íslenska kennarafélag (HÍK) að samningamálum sem formaður samninganefndar félagsins og sat eitt kjörtímabil í stjórn félagsins. 1981-87 var ég fulltrúi HÍK á vettvangi BHMR, sem þá hét Launamálaráð ríkisstarfsmanna innan BHM. Þar meðal annars kenndi ég á námskeiðum um samningatækni og átti samstarf við samtök háskólamanna á hinum Norðurlöndunum og sótti þar bæði vinnufundi, ráðstefnur og þing. 1985-1990 var ég formaður stjórnar Orlofssjóðs BHMR. Því fylgdu verkefni svo sem landakaup undir orlofshús, verkefnisstjórn við jarðvinnu, vegagerð og orlofshúsabyggð með tilheyrandi skipulagsvinnu og útboðum og við að útkljá margvísleg eftirmál.
1989-95 Á næstliðnum áratug hefur tölvukennsla orðið meiri hluti starfs míns enda liggur forritun nærri stærðfræðigreinum í mínu námi og ég fór til frekara náms í þeim efnum 1988-89. Svo sem allir vita þróast tölvunotkun í risaskrefum svo að námsefni tekur stakkaskiptum ótt og títt. Þetta er spennandi svið en jafnframt stórkostlega tímafrekt og má segja að undirbúningur kennslu sé sífelld nýmenntun og umfangið er fullt viðbótarstarf við kennsluna.

Kennsluundirbúningur minn þessi ár hefur kristallast í samningu og útgáfu alls ellefu kennslubóka um ritvinnslu á tölvur (samtals um 1400 bls) og einnar um forritun í Pascal fyrir DOS. (Sú var í notkun til 1998 - en nú er ekki lengur kennt að forrita í DOS-umhverfi og hún því úrelt.). Fjórar kennslubækur hef ég samið um notkun gagnagrunnsforritisins Access. Auk þessa hef ég þurft að kynna mér fjölmörg atriði eins og aðrir tölvukennarar og deildarstjórar í tölvufræðum - bæði um hugbúnað og vélbúnað og einnig um net og nettengdar tölvur.

Tölvukennari er í sífelldu kapphlaupi að afla sér meiri menntunar á meðan þróunin gerir það einskis virði sem hann var sérfræðingur í fyrir aðeins tveimur árum. Meðan hann heldur í við þróunina getur hann kennt öðrum kennurum á kennaranámskeiðum - en það er of seint fyrir hann að bíða eftir slíkum námskeiðum. Hann fær því þetta nám sitt ekki metið til launa!!

1995 Námskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn (ESPITI námskeið): Kerfisbundin hugbúnaðargerð
1995 Námskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn: Hugbúnaðarkaup - Fyrir kaupendur
1997 Námskeið Endurmenntunar fyrir háskólamenn: Að nýta Internet til kennslu
1998 180-stunda námskeið um tölvunotkun og netumsjón - lauk með prófi
1999-2000 Námskeið fyrir fjarkennara frá ágúst 1999 til mars 2000
1999-2000 Námskeið um námsskrárgerð frá ágúst 1999 til júní 2000
2000 Námskeið fyrir náttúrufræðikennara um jarðfræði og veðurspár eftir aðgengilegum veðurupplýsingum á netinu.

Efst á þessa síðu * Forsíða